Rexistro

Datos persoais

 • Nome de usuario na plataforma, recomendamos Nome e Apelido/s sen espazos

 • Contrasinal co que accederás a plataforma Alumniusc unha vez se valide o teu perfil. Debe conter polo menos 1 díxitos, 1 minúscula e 1 letra maiúscula.

 • Alumni
 

Estudos

 

Ámbito profesional

 • Custom

 

Consentimento e protección de datos

 • Son asociado/a da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela e desexo sumarme voluntariamente ao directorio de asociados/as e acepto a publicación dos datos contidos neste formulario a excepción do documento de identidade e o seu número na área de asociados/as da web corporativa, e lin e acepto a Política de privacidade.

 • Responsable do tratamento: Os teus datos serán tratados pola ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS E AMIGOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA con domicilio social en Casa da Concha, rúa da Conga nº 1 , 15782 - Santiago de Compostela (A Coruña).
  Finalidade e lexitimación: Os teus datos serán tratados coa finalidade de darte de alta no directorio de asociados do responsable para promover e estreitar as relacións sociais e profesionais, con base legal en consentimento expreso.
  Cesións: Non se cederán a terceiros salvo obriga legal.
  Prazo: Os seus datos serán tratados mentres exista unha relación contractual e se conserve durante o tempo legalmente establecido.
  Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico: alumni@usc.es, ou tamén por escrito, achegando copia do un documento que acredite a súa identidade no enderezo: Casa da Concha, rúa da Conga nº 1, , 15782 - Santiago de Compostela (A Coruña) Información adicional: Podes consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos no nosa Política de privacidade.
 

Verification