Vodas de Prata da Licenciatura de Medicina, promoción 1988-1994