XXIV Asemblea Xeral Ordinaria e Asemblea Xeral Extraordinaria