Que é Alumni USC

É a Asociación de antigos alumnos e alumnas, amigos e amigas da Universidade de Santiago de Compostela que inclúe non só ás persoas que estudaron na nosa universidade fai moitos anos ou recentemente, senón tamén todas aquelas persoas que desexan estar vinculadas á USC.

Creouse en 1996 con motivo da conmemoración V Centenario da Universidade de Santiago, coa finalidade de fomentar o encontro de antigos/as compañeiros/as e de potenciar a relación entre eles e coa Universidade. Tamén para apoiar á Institución e potenciar o seu prestixio.

Os seus obxectivos están descritos polo miúdo nos Estatutos.

Estamos nunha nova etapa e propoñémonos novos obxectivos, o principal ampliar a rede de socios/as e chegar á xente moza con actividades deseñadas para ela. As novas tecnoloxías e canles de comunicación axudarannos a logralo.

Queremos popularizar o nome de Alumni USC pois este é o termo internacional para designar a este tipo de asociacións. Isto facilitará atopar a nosa web en todo o mundo.